Oppgradering av avtalesider til 3.9.3

Denne versjonen er en bugfix og sikkerhets-oppgradering. Det betyr at den styrker sikkerheten og korrigerer feil oppdaget i tidligere versjoner. 

Vi tar sikte på å fullføre alle oppgraderingene i dag. Som vanlig tar vi sikkerhetskopier, sjekker sidene og sletter arbeidsminnet. Dette er kun til orientering. 

Lenke til teknisk informasjon om releasen