Oppgradering til 3.9.3 er fullført

Aktualiseringen ble påbegynt og fullført i dag, dette gjelder nettsider med sikkerhetsavtale. Mer om oppgraderingen her.